Kvalitetspolitikk

Vi må levere en kvalitet som tilfredsstiller:

  • ​Kundens forventninger
  • Er miljøvennlige
  • Tilgjengelig til konkurransedyktige priser
  • Hentet til en pris som gir fortjeneste

Bedriftens mål

For å nå våre mål har vi organisert oss slik at de tekniske, administrative/menneskelige forholdene som påvirker kvaliteten styrer. All slik ledelse er rettet mot å redusere, eliminere - og sist men ikke minst, forhindre ikke tilfredsstillende kvalitet.

Kort sagt, forventet kvalitet til lavest mulig pris

Dette oppnås ved planlagt og effektiv bruk av materialet og menneskelige ressurser som er tilgjengelige for beholdningen.

Kundens behov og forventninger

Kunden må leveres kvalitet i henhold til hans krav og ikke minst forventningene han setter.

Risiko, kostnader og fordeler

Vurderingen inkluderer risikoen for at defekte produkter eller tjenester kan føre til tap av omdømme og markedsandeler, klager, erstatningskrav og slurv med menneskelige og økonomiske ressurser.

Økt lønnsomhet og markedsandel, reduserte kostnader, bedre bruksegenskaper, økt tilfredshet og tillit.

Ledelsens ansvar

Ansvaret for kvalitetspolitikken ligger hos toppledelsen.

Kvalitetsstyring er en overordnet styringsfunksjon som setter og implementerer kvalitetspolitikk.

Ledelsen setter hovedmålene for kvalitetspolitikken som gjelder for sentrale forhold

For kvalitet som bruksegenskaper, ytelse, sikkerhet og pålitelighet.

Ledelsen bør kontinuerlig søke å forbedre virkningen og effektiviteten av organisasjonens prosesser i stedet for å vente på et problem for å avdekke forbedringsmuligheter.

Kvalitetssystem

Et kvalitetssystem er en strukturell struktur av mange detaljer i en helhet. Den distribuerer prosessansvar, prosedyrer og ressurser som brukes til å implementere kvalitetsstyring.

Ledelsen har utviklet, etablert og implementert et kvalitetssystem som et middel til å

Overholde oppgitte retningslinjer, og oppnå fastsatte mål.

Kvalitetssystemet fungerer på en slik måte at det sikrer tillit til at systemet forstås og fungerer effektivt:

  • At leveransene virkelig tilfredsstiller kundens forventninger
  • Det legges vekt på å forebygge problemer i stedet for å bli
  • ​Avhengig av deres oppdagelse etter at de har oppstått
  • Arbeide med kontinuerlig forbedring av kvalitetsrutiner og prosedyrer

Kontakt os​

Hvis du har en oppgave du vil utføre av et veletablert selskap med røtter i både Danmark og Norge, skriv til oss i dag.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Varde

Pro-Pipe Norway AS
Sydagervej 3, Alslev
6800 Varde
Danmark

Org. nr: 891 847 122

☎ Tlf.: +45 75 11 53 93

✉ E-mail: ​kontakt@pro-pipe.dk

drammen

Pro-Pipe Norway AS

​Hauges Gate 87

​​3019 Drammen

​Norge

Org. nr: 891 847 122

☎ Tlf.: +47 94 17 92 66

✉ E-mail: kontakt@pro-pipe.no

Følg oss på LinkedIn: linkedin

Velg språk:​

flag_0001_dansk​  flag_0002_norsk  flag_0000_engelsk