Personvern

1. Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæring skal informere deg som kunde om hvordan Pro-Pipe behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har i forbindelse med vår samling, behandling og lagring av informasjonen din.

Når du bruker Pro-Pipes nettsider eller på annen måte kontakter eller samhandler med oss, behandler vi forskjellige informasjon om deg.

Formålet med behandlingen av informasjonen er overordnet styring av ditt kundeforhold, levering av avtalte ytelser, forpliktelser mv.

Derfor kan du i denne personvernerklæring lese om hvordan vi behandler informasjon om deg når vi etablerer deg som kunde, du kontakter oss så vel som når vi mottar informasjon om deg fra tredjeparter. Alle nedenstående personopplysninger behandles i samsvar med retningslinjene fastsatt i Personvernforordningen.

2. Hvilken personopplysninger behandler vi?

Når du kontakter oss behandler vi dine personopplysninger på en rekke måter. Det er nødvendig å behandle informasjonen din for at vi skal kunne tilby deg de tjenestene du har bedt om eller for at kunne kontakte deg i forbindelse med en mulig forespørsel. Personopplysningene vi behandler, kan generelt deles inn i følgende kategorier:

 • Kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer, e-post, org. nr., jobbtittel, firma,
  avdeling etc.
 • Informasjon du sender videre til oss når du kontakter oss via kontaktskjemaet på vår nettside, e-post, brev eller telefon.
 • Kontoinformasjon for fakturering og håndtering av betaling.
 • Jobbsøkere – CV og eventuelle referanser
  Noen ganger kan vi motta personopplysninger om deg fra tredjeparter. Dette kan inneholde
  kontaktinformasjon og informasjon om arbeidsgiveren din. Noen ganger kan vi registrere informasjonen vi mottar fra tredjeparter om deg i vårt system, slik at vi kan kontakte deg med informasjon og tilbud på våre tjenester.

3. Hva bruker vi dine personopplysninger til?

3.1 Kunder

Når du, som privatperson, representant for et selskap, leverandør mv. inngår en kontrakt med Pro-Pipe, registrerer vi en rekke personopplysninger om deg. Vi registrerer kontakt- og identifikasjonsinformasjon eller annen personopplysning som du kan gi.

Vi behandler informasjonen din for å oppfylle kontrakten vi har inngått, å kontakte deg og levere de tjenestene vi har avtalt. I tillegg behandler vi faktureringsinformasjonen din.

3.2 Henvendelse

Når du kontakter oss via kontaktskjemaet på vår nettside, via telefon, post eller på annen måte, vil din forespørsel inneholde personopplysninger. Vi behandler denne informasjonen for å svare på forespørselen din og for å oppfylle en signert avtale.

4. Mottakere av dine personopplysninger

Vi utveksler kun dine personopplysninger med mottakerne som kreves for ditt kundeforhold med oss.
Visse opplysninger lagres hos våre databehandlere i forbindelse med operasjonelle og IT-
sikkerhetsoppgaver (f.eks. backup, hosting av nettsiden etc.) det vil bli løst eksternt. Lagring av informasjon fra våre databehandlere er underlagt reglene i Personvernforordningen, og databehandlingsavtaler er inngått for å sikre at informasjonen ikke er i den uvedkommende personens hender. Vi avsender som regel ikke personopplysninger som er underlagt denne personvern, til tredjepart uten ditt samtykke, med vi er forpliktet i henhold til loven eller om nødvendig for å forfølge de ovenfor beskrevne formålene.

5. Lagre og slette dine personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger til de ikke lenger er nødvendige for de formålene som
informasjonen behandles på. Dine personopplysninger vil derfor bli slettet i henhold til følgende prosedyrer:

 • kontakt- og identifikasjonsinformasjon slettes når kontrakten er oppfylt, ved fristens utløp eller på forespørsel
 • regnskapsinformasjon knyttet til kjøpene dine vil bli beholdt i 5 år fra slutten av regnskapsåret som kjøpet gjelder
 • jobbsøknad slettes etter 6 måneder, med mindre samtykke er innhentet

6. Dine rettigheter

For å beskytte dine personopplysninger har du en rekke rettigheter, når vi behandler dine
personopplysninger jf. Personvernforordningen.


Du kan når som helst bli informert om hvilken informasjon vi behandler om deg, hvor de kommer fra, og hva vi bruker dem til. Du kan også bli informert om hvem som mottar informasjon om deg i den utstrekning vi leverer informasjon i Danmark eller i utlandet.

Hvis du mener at de personopplysninger vi håndterer om du er feil, har du rett til å rette dem. Hvis du mener at dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for det formål de ble oppnådd, kan du be om å få dem slettet. Du har også rett til å be om begrensning av behandling av dine personopplysninger, for eksempel i tilfelle at unøyaktige personopplysninger.


Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger. Hvis motstanden din er berettiget, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger.

7. Endringer i personvernreglene

Denne personvernerklæring vil bli oppdatert og endret når det er nødvendig, slik at vi alltid overholder gjeldende lover. Vi anbefaler derfor at du holder deg oppdatert.

8. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger eller denne personvern, er du velkommen til å kontakte oss:

Pro-Pipe Energy ApS

Sydagervej 3, Alslev
DK – 6800 Varde
Tlf.: +45 75 11 53 93
E-mail: kv@pro-pipe.dk

Kontakt os​

Hvis du har en oppgave du vil utføre av et veletablert selskap med røtter i både Danmark og Norge, skriv til oss i dag.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Varde

Pro-Pipe Norway AS
Sydagervej 3, Alslev
6800 Varde
Danmark

Org. nr: 891 847 122

☎ Tlf.: +45 75 11 53 93

✉ E-mail: ​kontakt@pro-pipe.dk

drammen

Pro-Pipe Norway AS

​Hauges Gate 87

​​3019 Drammen

​Norge

Org. nr: 891 847 122

☎ Tlf.: +47 94 17 92 66

✉ E-mail: kontakt@pro-pipe.no

Følg oss på LinkedIn: linkedin

Velg språk:​

flag_0001_dansk​  flag_0002_norsk  flag_0000_engelsk