Muffearbeid

Muffing av fjernvarmerør skal utføres av personell med godkjent muffesertifikat. Muffemontasje og isolering av forbindelsen skal utføres etter de krav som stilles i NS-EN 13941, kapitel 7.7 og i overensstemmelse med rørfabrikantens montasje-anvisning for det enkelte produkt. Det vil i dokumentene for hvert enkelt prosjekt fremgå hvilke type muffer som skal benyttes.

Når muffen er montert og kontrollert, skal montøren påføre Nr / ID på muffen med en merkepenn.

Entreprenøren skal utføre muffesamlinger slik at meldetråder ikke krysses. Se eget punkt vedrørende alarmsystem.

Grøftene holdes åpne for visuell kontroll av muffearbeidet. Entreprenøren skal varsle Oppdragsgiver før muffearbeidet utføres, slik at han kan være tilstede under utførelse av muffearbeidene.

Lekkasjeovervåking og alarmsystem

Meldetrådsystemer skal monteres etter fabrikantens anvisninger.

Det benyttes pre-isolerte rør med innstøpt alarmtråd. Alarmtrådene skal samles etter gjeldende meldetrådtegning.

Meldesystem for lekkasjedetektering skal bygges i henhold til prosjekteringsunderlaget. Meldetrådene skal føres ut i koblingsbokser slik at avstanden mellom hver koblingsboks, inklusiv avgreninger, ikke overstiger 800 m.

Lengden på uttakskabel skal minimeres og registreres nøyaktig for hver koblingsboks. Uttakskabel som legges i bakken skal beskyttes mot over graving ved at det legges avdekningsplate 200 mm over kabelen. Kabelen skal legges med tilstrekkelig grisehale for å unngå eventuelle problemer hvis fjernvarmerøret beveger seg.

Koblingsboksene monteres på følgende måte i prioritert rekkefølge:

  • Inne hos kunder
  • I ventilkummer
  • I egnet skap langs traseen

I rørender og hos kunder hvor meldetrådens ikke tas ut i koblingsbokser, skal meldetrådene kobles sammen i en sløyfe inne i en muffe. Ved uttak av meldetråder hos kunder, må meldetrådene ikke komme i direkte berøring med stålrøret eller eventuell metallisk mantling på rørene.

Meldebokser og uttakskabler skal nummereres og merkes i henhold til utarbeidet meldetrådskjema/tegning.

Entreprenøren skal fortløpende, og før grøft lukkes, utføre nødvendige kontrollmålinger av meldetrådene. Entreprenøren skal kontrollere alle forbindelser i meldetrådsystemet. Som en del av dokumentasjonen skal det fremlegges protokoll med målinger som viser at kontroll av meldetråder er utført.

Før nedlegging av rør i veikrysninger o.l. skal meldetrådene sjekkes for ledningsbrudd og kortslutning mot stålrøret.

Hvis lekkasjedetektor- og overvåkingssystemer installeres, skal deres funksjon kontrolleres under installeringen i henhold til produsentens anvisninger.

Oppdragsgiver foretar målinger av tørt rør før idriftsettelse.


Vi sier i dag kontroll 6-10 uker etter at røret er idriftsatt pga. innbyggingsfukt.

Kontakt os​

Hvis du har en oppgave du vil utføre av et veletablert selskap med røtter i både Danmark og Norge, skriv til oss i dag.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Varde

Pro-Pipe Norway AS
Sydagervej 3, Alslev
6800 Varde
Danmark

Org. nr: 891 847 122

☎ Tlf.: +45 75 11 53 93

✉ E-mail: ​kontakt@pro-pipe.dk

drammen

Pro-Pipe Norway AS

​Hauges Gate 87

​​3019 Drammen

​Norge

Org. nr: 891 847 122

☎ Tlf.: +47 94 17 92 66

✉ E-mail: kontakt@pro-pipe.no

Følg oss på LinkedIn: linkedin

Velg språk:​

flag_0001_dansk​  flag_0002_norsk  flag_0000_engelsk